alt

Αρ. Πρωτ. 211                                                                             Αθήνα  24-2-2012

ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτριο Αβραμόπουλο

ΚΟΙΝ   ΠΟΜΔΥ/ΥΕΘΑ –Οργανώσεις μέλη.

ΘΕΜΑ:  Εξαίρεση Πολιτικού Προσωπικού – Επίδομα Ανθυγιεινής και Επικίνδυνης Εργασίας.

Κύριε Υπουργέ ,

-Η  ιστορία  του  πολιτικού  προσωπικού  είναι  μακρά  στις  Ένοπλες Δυνάμεις, πρώτη  αναφορά  υφίσταται  το  1828  στους  καθηγητές  στη  Σχολή  Ευελπίδων. Μεταγενέστερα  αναφορά  για  προσλήψεις  πολιτικού  προσωπικού  γίνεται,  στο  Πολεμικό  Ναυτικό  το  1893, στο  Στρατό  Ξηράς  το  1914  και  στην  Πολεμική  Αεροπορία  το  1930 , τούτο  καταδεικνύει  την  διαχρονική  αναγκαιότητα  ύπαρξης  του  πολιτικού  προσωπικού  από  την  ίδρυση  των  Ενόπλων  Δυνάμεων  που μέχρι  και  σήμερα  προσφέρει την  εργασία  του,  όχι  μόνο  για  βιοποριστικούς  λόγους,  αλλά  με  αίσθημα   προσφοράς  στην  πατρίδα και αποτελεί οργανικό και αναπόσπαστο τμήμα.    

 

Το πολιτικό προσωπικό του ΥΕΘΑ εργάζεται στην παραγωγική διαδικασία, σε εργοστάσια ,ναυστάθμους, μονάδες, κορυφές κλπ, στην κατασκευή συντήρηση και επισκευή όλων των οπλικών συστημάτων α/φων , ελικοπτέρων, υποβρυχίων, αρμάτων μάχης ,κλπ. διατηρώντας το αξιόμαχο  των Ενόπλων Δυνάμεων.

Την  τελευταία  διετία- τριετία  έχει  μειωθεί  σημαντικά  λόγω   συνταξιοδότησης και εξ΄ αιτίας του των διατάξεων του Ν 4024/2011 με  αποτέλεσμα  παραγωγικές  μονάδες, εργοστάσια, κλπ  να  αντιμετωπίζουν  τεράστια  έλλειψη  προσωπικού, να  είναι  δηλαδή  στελεχωμένα  με  προσωπικό  τεχνικών  ειδικοτήτων  κάτω  από  30%. Συνέπεια  όλων  αυτών  είναι  να  μειώνεται  συνεχώς  η  παραγωγική  δυνατότητα  των  εργοστασίων, η  αναγκαιότητα  αναζήτησης  ιδιωτικού  φορέα  για  να  εκτελέσει  εργασίες  έχει  δημιουργήσει  προβλήματα  χαμηλής  ποιότητας  έργου (σε  πολλές  περιπτώσεις  εργολάβοι  ανακληθήκαν  για  να  επανεκτελέσουν  εργασίες), υψηλό  κόστος  παραχώρησης  εργολαβίας,  είσοδο  στις  Υπηρεσίες  του  ΥΕΘΑ  αλλοδαπών  ως  εργαζόμενοι  του ιδιωτικού φορέα,  αλλά  το  πιο  σπουδαίο  πρόβλημα  θεωρούμε  την  διαθεσιμότητα  ιδιωτικού  φορέα  για  να  αναλάβει  εργασίες  του  ΥΕΘΑ  σε  ασταθείς  περιόδους  για  την  ασφάλεια  της  χώρας.

 Η αναστολή προσλήψεων στο Δημόσιο τομέα, είχε ως αποτέλεσμα, λίγες θέσεις προσωπικού τεχνικών ειδικοτήτων που είχαν εγκριθεί, να εκκρεμούν και μην υλοποιούνται.

Επίσης ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων έχει περιορισθεί στο ένα προς πέντε , δηλαδή μία πρόσληψη για πέντε αποχωρήσεις.

Ύστερα από την παραπάνω περιγραφείσα τραγική κατάσταση το πολιτικό προσωπικό θα συρρικνωθεί τόσο που θα δημιουργηθούν ανυπέρβλητα προβλήματα στην συντήρηση του στρατιωτικού υλικού – στο αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια από τις πολιτικές ηγεσίες του ΥΕΘΑ για τη στελέχωση των θέσεων του τεχνικού προσωπικού με ένστολους ( ΕΠΟΠ κλπ) δεν θεωρείται ως αξιόπιστη λύση, λόγω συχνών μεταθέσεων , συχνής εμπλοκής σε υπηρεσίες μονάδος και μικρής παραμονής τους στους χώρους εργασίας.

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι η  αποχώρηση  έμπειρου και εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού , χωρίς  αναπλήρωση ,δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στη διαθεσιμότητα των μέσων των τριών όπλων και στην αξιοπιστία αυτών.

Θα θέλαμε να τονίσουμε και μία άλλη παράμετρο για τον σκοπό της ύπαρξης του Πολιτικού Προσωπικού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας , ο ρόλος του οποίου σε καταστάσεις εμπλοκής των Ενόπλων Δυνάμεων ( που πάντα απευχόμαστε ) είναι καθοριστικός και υψίστης σημασίας ,αφού σε αντίθεση με το στρατιωτικό προσωπικό που θα επανδρώσει θέσεις μάχης το πολιτικό προσωπικό παραμένει στους χώρους εργασίας του για άμεση επισκευαστική και άλλη υποστήριξη.

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι είναι αναγκαίο να εξαιρεθεί το πολιτικό προσωπικό του ΥΕΘΑ από εφεδρεία κλπ.

-Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4024/2011 (αρθρο 15 παρ. 1) είχαν δημιουργηθεί επιτροπές και στα τρία όπλα προκειμένου να καθορισθούν οι χώροι και οι ειδικότητες, δηλ. οι δικαιούχοι του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Πριν ολοκληρώσουν το έργο τους και κατατεθούν προτάσεις γίναμε αποδέκτες σχεδίου Κ.Υ.Α από το Υπουργείο Οικονομικών η οποία καθορίζει  τα του εν λόγω επιδόματος και συμπεριλαμβάνει στην πρώτη κατηγορία και το τεχνικό πολιτικό προσωπικό του ΥΕΘΑ (ΓΕΣ, ΓΕΑ, ΓΕΝ).

Επειδή ήρθαν στα αυτιά μας πληροφορίες από διάφορες πηγές για τροποποίηση της εν λόγω ΚΥΑ και ότι το τεχνικό πολικό προσωπικό δεν  συμπεριλαμβάνεται ή ότι αλλάζει κατηγορία από την πρώτη που είχε καθορισθεί στο αρχικό σχέδιο Κ.Υ.Α. παρακαλούμε θερμά για την άμεση και προσωπική σας παρέμβαση προκειμένου το τεχνικό πολιτικό προσωπικό που εργάζεται αποκλειστικά στα στρατιωτικά εργοστάσια,  συνεργεία, νοσοκομεία, και λοιπές υπηρεσίες,  όπως έχουν καθορισθεί στα πορίσματα των επιτροπών να συμπεριληφθούν στην Κ.Υ.Α. και στην Α’ κατηγορία όπως είχε καθορισθεί στο αρχικό σχέδιο της.

Επί τη ευκαιρία παρακαλούμε όπως δεχθείτε το προεδρείο της Ομοσπονδίας σε ημέρα και ώρα που θα καθορισθεί από εσάς.

                                         Με κάθε τιμή και εκτίμηση

                                     Για την Ε.Ε της ΠΟΜΔΥ/ΥΕΘΑ.

        Ο Πρόεδρος                                                                   Ο Γεν. Γραμματέας

   Λ. Καράμπαρπας                                                                       Χ.Κοντζιάς

Однако Воан уже разработал модели половых "Аэробика для кожи и мышц лица" актов в автомобиле "краткое содержание нос гоголь" для целого воинства!

Чтобы выглянуть, я опустился на четвереньки, но мне "скачать читы + для самп" тут же пришлось убраться назад, заметив, что он стоит, прижимаясь к краю "opengl multihack скачать" своей перегородки, "Хочу ребенка: как быть, когда малыш не торопится?" и целится в мою сторону.

Это был высокий, коренастый негр, черный, "калькулятор металл скачать" как уголь, с белыми, как слоновая кость, зубами и такими "Словари для pocketbook" же сверкающими белками.

Во второй отсрочка в "Русский язык 9 класс. Практикум по орфографии и пунктуации. Готовимся к ГИА: учебное пособие" исполнении приговора.

Он превосходно способствует созданию соответствующей атмосферы на скачках, но "уроки рисования карандашом скачать" едва ли подходит для частной жизни.

От старта "скачать лицензионные игры для ps3" до финиша как по маслу.

 

Αν προκηρυχθούν εκλογές ποιο κόμμα θα ψηφίσετε;
 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ enikos.gr
enikos.gr RSS Feed