alt

Ανακοίνωση – Ενημέρωση

Συναδέλφισσες Συνάδελφοι

Η δικομματική Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ συνεχίζοντας το καταστροφικό της  έργο διαλύει τις δημόσιες υπηρεσίες, πρόσφατα δημοσίευσε το ΦΕΚ 1205 τεύχος Β με ημερομηνία 13-05-2014, το οποίο αναφέρεται στην κινητικότητα των υπαλλήλων που είναι σε διαθεσιμότητα, προσδιορίζοντας ότι η όλη διαδικασία θα κινηθεί μέσω ΑΣΕΠ.(έντυπα αιτήσεις και οδηγίες στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ www.asep.gr

Φυσικά όπως το περιμέναμε οι θέσεις που προκηρύσσονται για κινητικότητα δεν θα απορροφήσουν το σύνολο του διαθέσιμου προσωπικού και στο τέλος της διαδικασίας όσοι δεν θα μετακινηθούν θα απολυθούν.

Ωστόσο προβλέπεται ότι όσοι καταθέσουν αίτηση για μετακίνηση δεν θα απολυθούν στο τέλος της διαθεσιμότητας και μέχρι την κατάρτιση στο σύνολο του προσωπικού που μετακινείται.

Η Διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι συνάδελφοι που είναι σε διαθεσιμότητα είναι η εξής:

Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να υποβάλουν, στις Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού του ΓΕΣ,ΓΕΑ,ΓΕΝ , Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση για τη μετάταξη τους με σειρά προτίμησης των φορέων που επιθυμούν να μεταταχθούν, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία τυχόν δεν περιλαμβάνονται στα προσωπικά τους μητρώα.Οι Διευθύνσεις προσωπικού, μετά από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων−υπεύθυνων δηλώσεων θα προβούν σε καταγραφή των προσόντων των υπαλλήλων και θα συντάξουν πίνακες κριτηρίων, τους οποίους θα αποστείλουν στο ΑΣΕΠ. Το ΑΣΕΠ θα προβεί στον υπολογισμό της βαθμολογίας των συμμετεχόντων (μοριοδότηση) και θα καταρτίσει πίνακες:α) προσωρινό πίνακα κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα και β) προσωρινό πίνακα διάθεσης υπαλλήλων ανά φορέα υποδοχής, κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα.

Η Ε.Ε. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τεχνικών Κλάδων Εργαζομένων ΥΕΘΑ (ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ)από την πρώτη στιγμή που ενεργοποιήθηκε η διαθεσιμότητα, στήριξε έμπρακτα τους συναδέλφους που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, λαμβάνοντας την απόφαση να καλύψει εξολοκλήρου το κόστος του δικαστηρίων από το ταμείο της Ομοσπονδίας.

Ταυτόχρονα  επειδή θεωρούμε την όλη διαδικασία από την ψήφισή της διαθεσιμότητας μέχρι και την υλοποίησή της αντισυνταγματική, σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζουμε την δικαστική διαδικασία για την ακύρωση του νόμου, ο δικηγόρος της Ομοσπονδίας  μας (ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ) έχει καταθέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας(ΣτΕ) αίτηση ακύρωσης συνολικά κατά του νόμου που καταργεί τις 1280 θέσεις εργασίας της ΥΕ κατηγορίας η οποία θα εκδικαστεί στις 10-10-2014.

Καλούμε την Πολιτική Ηγεσία του ΥΠ.ΕΘ.Α για άμεση παρέμβαση στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ώστε να προσληφθούν άμεσα όλοι οι αδιόριστοι των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ της 5Κ2008 και 6Κ2008 και να προκηρυχθούν όλες οι υπόλοιπες κενές οργανικές θέσεις ώστε να τοποθετηθούν όλοι οι διαθέσιμοι συνάδελφοι.

Η Ε.Ε της ΠΟΤΚΕ –ΥΕΘΑ έχει λάβει απόφαση για κινητοποιήσεις ενάντια στις σχεδιαζόμενες απολύσεις μέσω της διαθεσιμότητας, καθώς και για τις νέες διαθεσιμότητες που θα φέρει η εφαρμογή του νόμου της αξιολόγησης.

Καλούμε όλους του τεχνικούς υπαλλήλους να συσπειρωθούν στα Τεχνικά Σωματεία ώστε σαν μια γροθιά ενωμένοι να αγωνιστούμε για να ανατρέψουμε τις απολύσεις που σχεδιάζει η Συγκυβέρνηση υπακούοντας στην τρόικα.

Για την ΕΕ της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ

                              O  Πρόεδρος                                                                                                                           Ο  Γεν. Γραμματέας

                           Λ. Καράμπαρπας                                                                                                                                 Χ. Κοντζιάς

 

Αν προκηρυχθούν εκλογές ποιο κόμμα θα ψηφίσετε;
 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ enikos.gr
enikos.gr RSS Feed