alt

                                                                            Αθήνα: 30-10-13

                                                                               ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 62

 

ΠΡΟΣ: Ε.Ε. ΑΔΕΔΥ 

ΚΟΙΝ: Οργανώσεις, Σωματεία ΥΕΘΑ    

 

ΘΕΜΑ: Έλλειψη προσωπικού, εφαρμογή της Διαθεσιμότητας – απολύσεις στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Υ.ΕΘ.Α)

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες

 

Ενόψει της συνέντευξης τύπου που θα έχει η Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ στα ΜΜΕ, η Ε.Ε. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τεχνικών Κλάδων Εργαζομένων στο ΥΕΘΑ (ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ, κρίνει σκόπιμο να σας ενημερώσει για την σημερινή εργασιακή κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Τα τελευταία 30 χρόνια το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Υ.ΕΘ.Α) μειωνόταν λόγω της μη αντικατάστασης των συνταξιοδοτηθέντων Υπαλλήλων. Οι εναπομείναντες υπάλληλοι δεν ήταν δυνατό να εκτελέσουν το σύνολο των αναγκαίων εργασιών με αποτέλεσμα, εργασίες να ανατίθενται για να εκτελεστούν από Ιδιωτικό Φορέα, με δυσβάστακτο κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με την απάντηση της υπ’ αρ. 4139/12 Ιαν 2010 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή, στις Αρχές του έτους 2010 υπηρετούσαν συνολικά και στα τρία Γενικά Επιτελεία (ΓΕΣ,ΓΕΑ,ΓΕΝ) 11.498 πολιτικοί υπάλληλοι.

Μετά από την μεγάλη αποχώρηση των υπαλλήλων, κυρίως το δεύτερο 6μηνο του έτους 2010, λόγω  συνταξιοδότησης, χωρίς να αντικατασταθούν και την μετέπειτα εφαρμογή της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας (εφεδρείας) το 2011, αυτή τη στιγμή υπηρετούν 7.600 πολιτικοί υπάλληλοι, καλύπτοντας μόλις το 52%των θέσεων που προβλέπονται.

Αποτέλεσμα της τραγικής έλλειψης προσωπικού, είναι ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι αναγκασμένο να αναθέτει όλο και μεγαλύτερο κομμάτι εργασιών σε ιδιωτικό φορέα. Στις εταιρίες αυτές, εργάζονται Έλληνες και Αλλοδαποί εργαζόμενοι, που εισέρχονται σε στρατιωτικούς χώρους διαβαθμισμένους και μη, για να εκτελέσουν τις εργασίες.  

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι:

1.Στο Πολεμικό Ναυτικό οι συμβάσεις για καθαριότητα του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών με μηνιαίο κόστος περίπου 61.000,00 ευρώ.(ΑΔΑ:ΒΕΧ76-ΧΦΙ, ΑΔΑ:ΒΕΖΕ6-6ΥΝ, ΑΔΑ:ΒΕΖΙ6-Ο4Υ)

2.Στο Πολεμικό Ναυτικό, μόνο για το έτος 2012 υπογράφηκαν 4 συμβάσεις με 60.000,00 ευρώ η κάθε μια για Εργολαβία Εργασιών Μετατόπισης Βαρέων Αντικειμένων στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας.(ΑΔΑ:Β44Γ6-ΔΡ9, ΑΔΑ:Β4ΛΨ6-ΨΡΖ, ΑΔΑ:Β4ΓΑ6-ΘΣ1, ΑΔΑ:Β4376-94Γ).

Τον Αύγουστο του 2013διακηρύχτηκε διαγωνισμός για την εργολαβία αυτή, διάρκειας ενός (1)έτους για 200.000,00 ευρώ. (ΑΔΑ: ΒΛΩΡ6-ΠΝΔ)

3.Στο Πολεμικό Ναυτικό οι συμβάσεις για καθαριότητα της Ναυτικής Βάσης Νοτίου Ευβοϊκού (ΝΒΝΕ),διάρκειας από 28-06-13 έως 18-09-13 και μέχρι του ποσού των 141.702,31€.(ΑΔΑ:ΒΕΖΣ6-ΦΞΧ)

4.Στην Πολεμική Αεροπορία Έγκριση Ανάθεσης Φορτοεκφορτωτικών Εργασιών κυρίως στο Αεροδρόμιο της Ελευσίνας, καθώς και σε άλλους χώρους, διάρκειας 10 μηνών και συνολικής αξίας 500.000,00 ευρώ, όταν υπάρχει αδυναμία της εκτέλεσης της εργασίας αυτής από το μόνιμο προσωπικό (όπως αναφέρεται στο ια). (ΑΔΑ:Β41Ε6-ΨΤΠ)

5.Στην Πολεμική Αεροπορία για συνεργείο Καθαρισμού Χώρων Κτιρίων Μ.ΔΑΥ και 112 ΠΜ με ετήσιο κόστος 121.000,00 ευρώ με δικαίωμα για ένα ακόμα χρόνο με συνολικό κόστος 242.000,00 ευρώ (για δυο χρόνια). Σε αυτήν την περίπτωση οι εργαζόμενοι του εργολάβου αμείβονται με περισσότερα χρήματα από τους υπαλλήλους του Υ.ΕΘ.Α της ΥΕ καθαριότητας. (ΑΔΑ:Β4ΛΡ6-ΑΨΗ)

6.Στην Πολεμική Αεροπορία για καθαρισμό των χώρων  Α/Β Δεκέλειας (ΔΑΕ-ΣΙ-360ΜΑΕ-ΣΠΑ-123ΠΤΕ-ΣΤΥΑ-ΣΙΡ-ΚΕΠΑ- Μουσείο ΠΑ- 359 ΜΑΕΔΥ –ΥΑΕ, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.000.000,00 ευρώ για μια τετραετία.(ΑΔΑ:ΒΛΛΟ6-Ζ5Ι)

7.Στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαίδευσης του Στρατού, ανάθεση για καθαρισμό των χώρων για ένα μήνα από 22 Νοε 2013 μέχρι 21 Δεκ. 2013 προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00 ευρώ.

Οισυνάδελφοι αυτής της κατηγορίας λαμβάνουν μεσοσταθμικά 1100,00 ευρώ μεικτά. Αν είχαν καλυφτεί οι κενές θέσεις αυτές με υπαλλήλους, δεν θα υπήρχε ανάγκη να ανατεθούν εργασίες στον Ιδιωτικό Φορέα, με την ταυτόχρονη εξοικονόμηση τεράστιων ποσών ετησίως.

Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με την εφαρμογή της Διαθεσιμότητας – απολύσεις καταργήθηκαν όλες οι καλυπτόμενες, προσωποπαγής και κενές οργανικές θέσεις της ΥΕ κατηγορίας. Αποτέλεσμα αυτού θα είναι την ανάθεση των εργασιών αυτών των ειδικοτήτων, εξολοκλήρου σε ιδιώτες,  με την ταυτόχρονη επιπλέον επιβάρυνσης του κρατικού προϋπολογισμού.

Στο Σύνολο των Υπηρεσιών του ΥΕΘΑ δεν έχουν γίνει ορατές ακόμη οι διαφορές των δαπανηθέντων ποσών που θα προκύψουν από το κόστος ανάθεσης του έργου των υπαλλήλων που θα απολυθούν στον εργολάβο. 

Ωστόσο  λόγω της άμεσης αναγκαιότητας για την μη διακοπή της κάτωθι εργασίας, υπάρχει χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής της Διαθεσιμότητας – απολύσεων, που είναι στο Πολεμικό Ναυτικό, στο Ναύσταθμο Κρήτης, καθώς Διακηρύχτηκε Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Εκτέλεση Εργασιών Μεταφοράς – Μετατόπισης Βαρέων Αντικειμένων, προϋπολογιζόμενου κόστους 40.000,00 €, διάρκειας μέχρι λήξεως τρέχοντος οικονομικού έτους 2013(AΔΑ: ΒΛΛΚ6-ΨΓ1).

Την συγκεκριμένη την εργασία την εκτελούσαν 3 συνάδελφοι με την ειδικότητα του Μανουβραδόρου που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα δεν ήταν απαραίτητη η συμβολή εργολάβου για την εργασία αυτή στην συγκεκριμένη Υπηρεσία. Τώρα με την απόλυση των συναδέλφων, ο εργολάβος θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου αυτού και ο κρατικός προϋπολογισμός θα πρέπει να καταβάλει 40.000,00 ευρώ μέχρι τέλος του 2013. Σύμφωνα με την εμπειρία από την ανάλογη εργασία στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, (παράδειγμα 2), το  ετήσιο κόστος της ανάθεσης σε εργολάβο αναμένεται να κυμανθεί σε 120.000,00 ευρώ

Μεσοσταθμικά οι ετήσιες μεικτές αποδοχές και των 3 συναδέλφων που είναι της ΥΕ κατηγορίας είναι από 1.100 το μήνα για το καθένα τους, επί 12 μήνες, ίσον 39.600,00 ευρώ μεσοσταθμικά ετησίως και για τους 3 υπαλλήλους, ενώ το αναμενόμενο ετήσιο κόστος εργολάβου θα είναι 200.000,00 ευρώ για την ίδια εργασία.

Αυτές τις «διαθρωτικές αλλαγές» δεν τις χρειάζεται το Ελληνικό Δημόσιο. Στις εργολαβίες και στις υπέρκοστολογήσεις των Δημοσίων έργων, δαπανήθηκε  το πιο μεγάλο μέρος των ποσών που δανείστηκε η χώρα μας στο παρελθόν, όχι σε μισθούς και συντάξεις που θέλουν να μας πείσουν.

Για την ΕΕ της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ

           Ο     Πρόεδρος                                                   Ο  Γεν. Γραμματέας

     Λ. Καράμπαρπας                                                       Χ. Κοντζιάς

 τηλ. 6983501845                                                τηλ. 6983504367

 

Αν προκηρυχθούν εκλογές ποιο κόμμα θα ψηφίσετε;
 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ enikos.gr
enikos.gr RSS Feed