alt

Το προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μονίμων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΜΔΥ-ΥΕΘΑ) πραγματοποίησε συνάντηση γνωριμίας με  τον Ειδικό  Γραμματέα ΥΕΘΑ κ. Αντώνιο Οικονόμου. Στην συνάντηση αυτή έγινε ενημέρωση για θέματα όπως:

Α. Έλλειψη ειδικευμένου πολιτικού προσωπικού(κυρίως Τεχνικού) στα εργοστάσια Βάσης, στρατιωτικές μονάδες και Ναυστάθμους, όπου ζητήσαμε το όποιο τυχόν πλεονάζον προσωπικό προκύψει από την αναδιάρθρωση του Δημοσίου τομέα να κατευθυνθεί στο ΥΕΘΑ.

Β. Αξιολόγηση του συνόλου των Στρατιωτικών μονάδων του ΥΕΘΑ, στο οποίο ο κύριος Ειδικός Γραμματέας σκοπεύει να επισκεφτεί όλες τις Υπηρεσίες ώστε να έχει προσωπική αντίληψη για το έργο που επιτελεί κάθε μια.

Γ. Η εφαρμογή των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων με θέμα το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας στο ΥΕΘΑ, που του θέσαμε τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, οπού του κοινοποιήσαμε το κάτωθι έγγραφο προς ενημέρωση.

                                                                                            Αθήνα  19-07-2012

ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Πάνο Παναγιωτόπουλο

ΚΟΙΝ:  Ειδικό Γραμματέα  ΥΕΘΑ κ. Αντώνιο Οικονόμου

 

ΘΕΜΑ: Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας.

  ΣΧΕΤ: α. ΚΥΑ 2/16519/0022/24-2-2012 (ΦΕΚ Β΄465) 

              β. ΚΥΑ 2/310881/0022/30-4-2012 (ΦΕΚ Β΄1399)

              γ. Φ. 842/34/131249/Σ1237/12-7-2012/ΓΔΟΣΥ/ΤΜ ΟΙΚ. ΜΕΡ. κ ΛΟΓΙΣΤ.

         

              Κύριε Υπουργέ

                     1.  Σε εφαρμογή των (α),(β) ΚΥΑ άρχισε η διαδικασία για την χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους δικαιούχους όπως αυτοί προσδιορίζονται στις εν λόγω ΚΥΑ.

                  2.  Επειδή όμως κατά την διαδικασία εφαρμογής προέκυψαν από ορισμένες Μονάδες – Διοικήσεις ερωτήματα για κάποιες κατηγορίες, είτε από ενδεχόμενη ασάφεια είτε από όχι αναλυτική περιγραφή όλων των δικαιούχων είτε από λανθασμένη ερμηνεία κλπ  με αποτέλεσμα:

   α. Τα ερωτήματα να διαβιβάζονται στην ΓΔΟΣΥ η οποία με την σειρά της τα διαβιβάζει προς το ΓΛΚ (γ) σχετ.

   β. Να καθυστερεί η καταβολή για τους υπόλοιπους δικαιούχους.

3.  Θεωρούμε ότι η διαβίβαση των ερωτημάτων για διευκρινίσεις στο ΓΛΚ δεν είναι δόκιμη και όλα αυτά  θα έπρεπε και πρέπει να επιλύονται στο επίπεδο του Υπουργείου μας .

Θα πρέπει να συσταθεί επιτροπή από τις τρεις διευθύνσεις προσωπικού των Επιτελείων ΓΕΣ ΓΕΑ ΓΕΝ και την ΓΔΟΣΥ όπου θα γίνεται από κοινού καταγραφή όλων των ερωτημάτων και θα δίδονται διευκρινίσεις και κατευθύνσεις ενιαία από την ΓΔΟΣΥ.

Επισημαίνουμε ότι η διαβίβαση των ερωτημάτων στο ΓΛΚ προβλήματα θα δημιουργήσει παρά θα δώσει λύσεις και δεν θεωρούμε ότι είναι αρμόδιο για δικά μας θέματα, καθώς δεν γνωρίζει τις ειδικότητες-εξειδικεύσεις των εργαζομένων στο ΥΕΘΑ.

4.  Η καταβολή σε αυτούς που οι Υπηρεσίες τους δεν έχουν διευκρινιστικά ερωτήματα να καταβάλλεται κανονικά και να μην εξαρτάται από αυτούς για τους οποίους έχουν ζητήσει διευκρινίσεις ώστε να υλοποιηθούν συνολικά.

5.  Περιπτώσεις οι οποίες κακώς δεν συμπεριελήφθησαν στην ΚΥΑ θα πρέπει να συγκεντρωθούν και να γίνει τροποποίησή της.

Άποψή μας είναι ότι και οι παρακάτω ειδικότητες θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε μια ενδεχόμενη τροποποίηση ΚΥΑ και οι οποίες θα έπρεπε να έχουν συμπεριληφθεί αρχικά διότι σαν κατηγορίες ανήκουν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Εργασίας &  Κοινωνικής Ασφάλισης που εκδόθηκε στο ΦΕΚ 2778 στις 02 Δεκεμβρίου 2011.

Α.  Το προσωπικό,που εκτελεί ποιοτικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις, εργασιών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών (πχ συγκολλήσεων, αξόνων και ελίκων πλοίων και υποβρυχίων,  αμμοβολών, υφαλοχρωμάτων), σε όλα τα οπλικά συστήματα, πλοία, υποβρύχια, πολεμικά σκάφη, ελικόπτερα, άρματα μάχης, οχήματα και επίγεια μέσα, πυραυλικά συστήματα, αντιαεροπορικά συστήματα, αμυντικό και επιθετικό φορητό εξοπλισμό. Βάσει της απόφασης του Υπουργού Εργασίας είναι ενταγμένοι στο Α. ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  στα Α/Α  28, 29, 42, 53.

Β.  Το προσωπικό που εκτελεί εργασίες ένδυσης και υπόδησης (πχ ιστιοραφών, ραπτών, κοπτών, γαζωτών, υποδημάτων κτλ). Βάσει της απόφασης του Υπουργού Εργασίας είναι ενταγμένοι στο  Α. ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  στο Α/Α 21γ  και  στο  Β. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η΄ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ στο Α/Α 15

Γ.  Οι ξυλουργοί πλοίων που εκτελούν εργασίες σε ξύλινες εσωτερικές επενδύσεις σε πλοία και υποβρύχια. Βάσει της απόφασης του Υπουργού Εργασίας είναι ενταγμένοι στο Β. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η΄ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ στο Α/Α 38.

Δ.   Τα πληρώματα των πλωτών μέσων(π.χ. πλωτοί γερανοί κ.α.) και βοηθητικών πλοίων(π.χ. ρυμουλκά, πλοιάρια μεταφοράς πυρομαχικών και τορπιλών) σε εγκαταστάσεις των λιμένων των Ναυστάθμων. Βάσει της απόφασης του Υπουργού Εργασίας είναι ενταγμένοι στο Α. ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  στο Α/Α 41.

Ε.  Οι διπλωματούχοι μηχανικοί (ναυπηγοί, μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρονικοί, χημικοί και λοιπές ειδικότητες, που εργάζονται σε εργασίες σε επισκευαζόμενα και μετασκευαζόμενα πολεμικά πλοία, υποβρύχια, αεροσκάφη, ελικόπτερα, άρματα μάχης, επίγεια μέσα, πυραυλικά συστήματα, αντιαεροπορικά συστήματα, αμυντικό και επιθετικό φορητό εξοπλισμό. Βάσει της απόφασης του Υπουργού Εργασίας είναι ενταγμένοι στο Α. ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  στο Α/Α 29, 42, 53  και  στο  Β. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η΄ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ στο Α/Α 8.

ΣΤ.  Το προσωπικό καθαριότητας, κομμωτικής, γενικών εργασιών, πλυντών πινακίων(δίσκων) και μαγέρικων σκευών, μαγείρων και βοηθών, τραπεζοκόμων και το προσωπικό που εκτελεί έλεγχους τροφίμων,που εργάζεται σε χώρους όπως Ναυστάθμους, Στρατιωτικά Εργοστάσια, Παραγωγικές Σχολές, Κέντρα Εκπαίδευσης Στρατιωτικές μονάδες, παρά το γεγονός, που στους εν λόγω χώρους υπάρχει αφενός επαφή με υλικά επικίνδυνα και ανθυγιεινά και αφετέρου προσέλευση μεγάλου αριθμού ατόμων. Βάσει της απόφασης του Υπουργού Εργασίας είναι ενταγμένοι στο Β. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η΄ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ στο Α/Α 16, 17, 23.

             Κύριε Υπουργέ

     Η Ε.Ε. της ΠΟΜΔΥ/ΥΕΘΑ σας παρακαλεί θερμά  με δεδομένη την  ευαισθησία που γενικά σας διακρίνει ότι και το παραπάνω θέμα θα τύχει της απαραίτητης προσοχής γιατί αφορά συναδέλφους οι οποίοι εργάζονται σε συνθήκες ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας.

Με σεβασμό και εκτίμηση

Για την ΕΕ της ΠΟΜΔΥ/ΥΕΘΑ

Ο                                                                                            Ο

Πρόεδρος                                                                    Γεν. Γραμματέας

                                                 Λ. Καράμπαρπας                                                                              Χ. Κοντζιάς

 

Αν προκηρυχθούν εκλογές ποιο κόμμα θα ψηφίσετε;
 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ enikos.gr
enikos.gr RSS Feed