Η αναθεώρηση των κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας έχει εξελιχθεί σε «Γεφύρι της Άρτας»

 Πριν από 25 μήνες η 17μελής επιτροπή ανέλαβε τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, υπό τις επιταγές των μνημονιακών υποχρεώσεων που είχε αναλάβει τότε η κυβέρνηση. Επιπλέον, ανέλαβε την εκπόνηση βραχυπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδίου δράσης για την πρόληψη των παραγόντων κινδύνου στους χώρους εργασίας των φορέων στους οποίους παρατηρούνται επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας. Όλες οι προθεσμίες που είχαν τεθεί αρχικά έχουν χαθεί, με αποτέλεσμα την παράταση της αγωνίας των εργαζομένων στις επικίνδυνες και ανθυγιεινές εργασίες στο Δημόσιο.

 Με το άρθρο 10 Τροπολογίας που κατετέθη στη Βουλή στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις»., παρατείνεται εκ νέου μέχρι 31 Οκτωβρίου 2020 (από 30 Ιουνίου που ισχύει) η προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής αξιολόγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και την υποβολή τελικής γνωμοδότησης στους συναρμόδιους Υπουργούς, ώστε να εκδοθεί η απαιτούμενη Υπουργική Απόφαση με την οποία θα προσδιοριστούν οι δικαιούχοι, το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής του εν λόγω επιδόματος.

 Σύμφωνα λοιπόν με την Αιτιολογική Έκθεση της Τροπολογίας, “οι διατάξεις κρίνονται απαραίτητες, δεδομένου ότι στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης που έλαβε η Χώρα μας έναντι των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊούCOVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του σύμφωνα με την από 11.3.2020 ΠΝΠ, δεν κατέστη εφικτή η σύγκληση και κατ’ επέκταση η λειτουργία της διυπουργικής επιτροπής, που έχει συσταθεί για την επεξεργασία και την υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του τρέχοντος έτους”.

πατήστε ΕΔΩ για να δείτε το πλήρες κείμενο της τροπολογίας

aytias.jpg