Η αναθεώρηση των κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας έχει εξελιχθεί σε «Γεφύρι της Άρτας»

Η 17μελής επιτροπή ανέλαβε τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, υπό τις επιταγές των μνημονιακών υποχρεώσεων που είχε αναλάβει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Επιπλέον, ανέλαβε την εκπόνηση βραχυπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδίου δράσης για την πρόληψη των παραγόντων κινδύνου στους χώρους εργασίας των φορέων στους οποίους παρατηρούνται επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας. Όλες οι προθεσμίες που είχαν τεθεί αρχικά έχουν χαθεί, με αποτέλεσμα την παράταση της αγωνίας των εργαζομένων στις επικίνδυνες και ανθυγιεινές εργασίες στο Δημόσιο.

Με το άρθρο 3 τροπολογίας στο σχέδιο νόμου «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης», το οποίο ψηφίστηκε σήμερα Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 από τη Βουλή, παρατείνεται εκ νέου έως τον Αύγουστο του 2021, η προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής αξιολόγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και την υποβολή τελικής γνωμοδότησης στους συναρμόδιους Υπουργούς, ώστε να εκδοθεί η απαιτούμενη Υπουργική Απόφαση με την οποία θα προσδιοριστούν οι δικαιούχοι, το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής του εν λόγω επιδόματος.

 

 

60088060_2757727874268850_4494794261513895936_n.jpg